Bibliotekstege

Trappstege/Bilblioteksstege tillverkad av furu efter originalmodell från Kungsgårdens herrgård i Gästrikland(såld på gårdsauktion på 1910-talet).

Trappstegen kunde antingen användas i förstugorna eller som bibloteksstege när den tillverkades på 1700-talets senare del eller slut.