Klädhängare

Klädhängare  i al efter modell från en mellansvensk herrgård originalet tillverkat vid 1700 talets slut eller 1800 talets början.