Rokokoskrivbord

Rokokoskrivbord tillverkat i furu efter förebild från 1700-talet andra hälft.

Bordet har tre handzinkade lådor  i ena långsargen, rokokosvängda sarger och ben.

Originalet är svartmålat med linoljefärg och har mässingsbeslag på benavslutningarna.

Bordet är av den typ som var vanlig på statliga ämbetsverk och expeditioner men som även fanns på herrgårdar.