Salsstol  Öhrmark

Salsstol tillverkad i al med dekor bestående av hålkäl och vulster.

Originalet kommer från Haga lustslott och bär ett av Kungliga husgerådskammarens äldre inventarie nummer och är signerat EÖM, d.v.s.  Erik Öhrmark stolmakare verksam i Stockholm 1777-1813.