Sullastol

Sullastol tillverkad i björk efter ett Stockholmsarbete från 1790-1800.

Stolstypen har fått sitt namn efter den Romerske diktatorn Sulla som levde århundradet före Kristus.

I Sverige introducerades denna typ av stol i Gustav III:s paviljong på Haga åren omkring 1790. Kännetecknande är den kraftigt svängda ryggen och de sabelformade benen.